• Vi tilbyr et bevist, svært effektivt vannbehandlingssystem for sjømatindustrien.

    Vannbåret innføring av patogener er tydeligvis den viktigste kilden til problemene vi ser i industrien i dag.

    Vår erfaring tilsier at innføring av patogener i hele vann- og produktverdikjeden, fører til opphopning av biofilm i kompliserte vannsystemer, rør og grensesnitt.

    Oxitrate System er et unikt, bevist svært effektivt (både som barriere og systemisk behandling 24/7), kostnadseffektivt og 100% miljøvennlig vannbehandlingssystem.

    Book en konsultasjon eller les mer.